Agenda

Agenda VHW 2020

Op  27 februari is de Algemene Leden Vergadering  wij hopen dat u  weer aanwezig bent en  meedenkt over de toekomst van onze harttrimclub

  Secretaris VHW Hans van der Elst 0174-416498
bestuur@harttrimclubwestland.nl