aanvangstijden groepen sportavond

VANAF dinsdag avond 7 januari 2020 sporten wij in 5 groepen

De sportzaal/zwembad aan deVrederustlaan gaat om 18.15 open

De trainers en de  medische begeleiding